Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ - ΠΔΕ) συνεστήθη στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1998, βάσει του άρθρου 53 του Ν.2218 / 1994 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 2307 /1995 και Ν. 2647 / 1998. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Κεντρικά Γραφεία
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
26441, Πάτρα
Τηλ: +30 2613 613650
Fax: +30 2610 461126
E-mail: ptapde@ptapde.gr

24/03/2017, 12:57:20 PM
Ανακοίνωση πρόσκλησης για καθαρισμό του κτιρίου του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Ανακοινώνεται η πρόθεση σύναψης σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του ΠΤΑ-ΠΔΕ για διάρκεια 12 μηνών από τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης.

Διαβάστε εδώ την πλήρη ανακοίνωση.

 

20/03/2017, 09:17:03 AM
Ανασύνταξη πινάκων ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού της ΣΟΧ 2/2016

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 200/2017 Απόφασης του ΑΣΕΠ ανακοινώνεται η ανάρτηση των ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης και απορριπτέων των υποψηφίων της ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού (Λογιστικής) – κωδικός θέσεων 110 που προκηρύχθηκαν με την υπ. αριθμ. 2176/23-11-2016 ΣΟΧ 2/2016 Ανακοίνωσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Ανασυνταγμένος πίνακας κατάταξης κωδ. 110

 

Ανασυνταγμένος πίνακας απορριπτέων κωδ. 110.

05/01/2017, 08:13:17 AM
Ανάρτηση πινάκων της ΣΟΧ2/2016

Αναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και οι πίνακες απορριπτέων της ΣΟΧ2/2016 του ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Δείτε εδώ τους πίνακες.


Επιλογή κατηγορίας:

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υποστηρίζει ενεργά τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε επιχειρησιακά προγράμματα και διακρατικές συνεργασίες με την παροχή τεχνικής βοήθειας αλλά και με ιδία χρηματοοικονομικά μέσα.
Κεντρική | Σχετικά με το Π.Τ.Α. | Ανακοινώσεις | Επιχειρησιακά Προγράμματα | Οικονομικά Στοιχεία | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

Copyright © 2004 - 2009
www.ptapde.gr - All rights reserved

Web Design:

Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου - ΕΛΕΔ