ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Για το Π.Τ.Α
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Οικονομικά Στοιχεία
Αποφάσεις ΔΣ
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
"Συνάντηση Ανταλλαγής Απόψεων και Ενημέρωσης για την Υποβολή Νέου Προγράμματος της ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών του ΕΤΠΑ"
Προκήρυξη Θέσεων Μερικής Απασχόλησης για το Δήμο Κάστρου - Κυλλήνης. Λήξη Προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων: Παρασκευή 20/2/2004
Προκήρυξη Θέσεων Μερικής Απασχόλησης για το ΠΕ.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδος. Λήξη Προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων: Παρασκευή 27/2/2004
Αποτελέσματα στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2003 (ΦΕΚ 85/13-5-2003)
Αποτελέσματα στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2003 (ΦΕΚ 85/13-5-2003 τευχ. ΑΣΕΠ)
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με Σύμβαση Προσωπικού Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ν. Π. Ι. Δ.)
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Πρόσληψη σε ΟΤΑ - Δημόσιες Επιχειρήσεις - Λοιπούς Φορείς του Δημοσίου Τομέα με Σειρά Προτεραιότητας.
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας: Περίληψη Προκήρυξης - Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ-ΦΕΚ 85 /13-5-2003
Περίληψη Προκήρυξης Πλήρωσης 2 Θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Προκήρυξη Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ-ΦΕΚ 273 /30-07-2003
Αίτηση Προκήρυξης Πλήρωσης 2 Θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Αποτελέσματα στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2003 (ΦΕΚ 85/13-5-2003 τευχ. ΑΣΕΠ).
Αποτελέσματα στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΡ. ΦΕΚ 274/30-07-03 τευχ. ΑΣΕΠ
Αποτελέσματα στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΡ. ΦΕΚ 274/30-07-03 τευχ. ΑΣΕΠ
   
 
© 2002-2004 Webadmin
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος