ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Για το Π.Τ.Α
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Οικονομικά Στοιχεία
Αποφάσεις ΔΣ
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι

 

 

Η ιστοσελίδα του Προγράμματος INNACT άλλαξε.
Θα μεταφερθείτε αυτόματα στην νέα ιστοσελίδα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ TOY ΕΤΠA 2004-2006"
Οι Προτάσεις που Συμπεριλήφθηκαν Μετά την Αξιολόγηση στο Νέο ΠΠΚΕ της ΠΔΕ για την Περίοδο 2004-2006
"Υλικό για τις Προτάσεις του ΠΠΚΕ της ΠΔΕ για την Περίοδο 2004-2006"
"Λήξη Υποβολής Προτάσεων 11-5-2004"
"Δελτίο Τύπου"
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ TOY ΕΤΠΑ 2002-2004"
Περίληψη των Μέτρων Λήξη 16/09/02
Περίληψη των Μέτρων Λήξη 05/05/03
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού INNACT - RWG 2002 - 2003 της ΠΔΕ
Μέτρα που Εχουν Ήδη Προκηρυχθεί
Υποστηρικτικό Υλικό
Διαπεριφερειακό Συνέδριο Καινοτομίας
   
 
© 2002-2004 Webadmin
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος