ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Για το Π.Τ.Α
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Οικονομικά Στοιχεία
Αποφάσεις ΔΣ
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
Σύνοψη Επιχειρησιακού Σχεδίου ΚτΠ της ΠΔΕ
Εγκριθείσες Δράσεις 2003
Επιχειρησιακό Σχέδιο ΚτΠ της ΠΔΕ
   
 
© 2002-2004 Webadmin
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος