ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Για το Π.Τ.Α
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Οικονομικά Στοιχεία
Αποφάσεις ΔΣ
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι

 

Διαπεριφερειακό Συνέδριο Καινοτομίας

Πάτρα, 29-31 Μαρτίου 2004

 

Δελτίο Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
   
 
© 2002-2004 Webadmin
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος