Έρευνα στον τομέα των Μεταφορών 2008

Το γεγονός θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη μεταφορά, η ασφάλεια, καθώς και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις μεταφορές.

Τόπος Ljubljana, Σλοβενία

Ημερομηνία 21-24 Απριλίου

Επίσημη Ιστοσελίδα

Πληροφορίες