Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων κατηγορίας ΔΕ (κωδ. 111) της ΣΟΧ1-2014

Αναρτήθηκαν σήμερα οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων και απορριπτέων κατηγορίας ΔΕ (κωδ. 111) της υπ. αριθ. ΣΟΧ1/2014 ανακοίνωσης λόγω διαπίστωσης παράλειψης ονομάτων υποψηφίων.

Δείτε εδώ τους αναμορφωμένους πίνακες.

Διευκρινίζεται οτι οι ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων για τον κωδικό 111 κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού της ΣΟΧ1-2014 ισχύουν εκ νέου από την ανάρτηση των αναμορφωμένων πινάκων.