Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας της ΣΜΕ 1/2020 ανακοίνωσης του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ΣΜΕ 1/2020 ανακοίνωσης του ΠΤΑ/ΠΔΕ για το έργο CREATIVE HUBS (GR-IT 2014-2020) ανά κωδικό θέσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔ.101 ΣΜΕ 1/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔ.102 ΣΜΕ 1/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔ.103 ΣΜΕ 1/2020