Ανάρτηση πινάκων της ΣΟΧ2/2016

Αναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας και οι πίνακες απορριπτέων της ΣΟΧ2/2016 του ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Δείτε εδώ τους πίνακες.