Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης κατηγορίας ΔΕ

Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας κατηγορίας ΔΕ της υπ. αρ. 1/2014 ανακοίνωσης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2014).

Δείτε εδώ τα προσωρινά αποτελέσματα των δύο κωδικών (111 και 112).