Αναζήτηση Εταίρου: Intelligent Energy Europe call

Η Αντιπροσωπεία Περιφερειακής Ανάπτυξης της Αιμίλια-Ρωμανία (Ιταλία), αναζητά συνεργάτες στα πλαίσια του Ευφυούς Ενεργειακού προγράμματος με βασικό τομέα της πρότασης την βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τοπική βιομηχανική συστάδα.

Καταληκτική ημ/νία: 31.10.2006

Επικοινωνία

Πληροφορίες

IEE_2006_ERVET Partner search2