Αναζήτηση εταίρων από τη Σουηδία

H Kεντρική Περιφέρεια της Σουηδίας ψάχνει συνεργάτες προκειμένου να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα σχολικής ανάπτυξης Comenius. Το όνομα του προγράμματος είναι “Το πολυ-πολιτιστικό σχολείο” και τα ζητήματα που θα ασχοληθούν είναι η γλώσσα, ολοκλήρωση και εχθρότητα προς τους αλλοδαπούς (ξενοφοβία).

Πληροφορίες 

Επικοινωνία