Αναζήτηση εταίρων : Δήμος του Forli

Ο Δήμος του Forli εργάζεται σε μια πρόταση σχετικά με την προώθηση του παιδιού και της οικογενειακής πρόνοιας στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Δράση της Κοινότητας στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας (2003-2008).

Καταληκτική Ημερομηνία : 5 Μαΐου 2007

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : projetti@ineuropa.info

Κοινοποίηση :           Chiara.rossetti@optinet.be

Προσχέδιο Πρότασης