Αναζήτηση Εταίρων-Οικολογικές Πόλεις

Το Μητροπολιτικό Δημοτικό Συμβούλιο του Barnsley σκοπεύει να μετατρέψει μέρος της περιφέρειας σε Οικολογική Κοιλάδα και αναζητά συνεργάτες που έχουν ασχοληθεί με κάτι παρόμοιο, ή που ασχολούνται ήδη με κάτι παρόμοιο,ή που θέλουν να ασχοληθούν στο μέλλον.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής : όσο είναι δυνατό πιο σύντομα

Επικοινωνία