Αναζήτηση εταίρων: Πολιτισμός 2007 από την Αγγλία

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο Δήμων του Όλνταμ (Αγγλία) αναζητά συνεργάτες για ένα
πρόγραμμα Πολιτισμού 2007.

Επικοινωνία 

Culture 2007 Partner Search Oldham.doc