Αναζήτηση εταίρων: Τουρισμός

Οι τοπικές Αρχές Tees Valley στη Βορειοανατολική Αγγλία αναζητούν συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο στους βασικούς τομείς του Τουρισμού.

Πληροφορίες

Επικοινωνία

VTV.doc