Αναζήτηση Εταίρων : Το Δημοτικό Συμβούλιο της BIRKIRKARA,Μάλτα

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας της BIRKIRKARA, στη Μάλτα αναζητά εταίρους προκειμένου να αναπτύξει συνεργασίες με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές των  Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
ιδρυμάτων που υπάγοναται σε αυτή.

Επικοινωνία

www.impetuseurope.com