Αναζήτηση Εταίρων

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση από την την πόλη της Κρακοβίας, Πολωνία αναζητά εταίρους για το πρόγραμμα LLP Grundtvig προκειμένου με το δημόσιο διάλογο να γίνει ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ δασκάλων και μαθητευόμενων
ηλικιωμένων στην Κοινωνία της Πληροφόρησης.

Καταληκτική Ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2008

Επικοινωνία 

www.apz.org.pl