Αναζήτηση εταίρων

Μια καινοτόμος έρευνα από το Kanta-Hämeregion,Φιλανδία, αναζητά συνεργάτες προκειμένου να εφαρμόσουν το REGIONS-1-2008, καταληκτική ημερομηνία 14 Μαρτίου 2008. Η έρευνα εστιάζεται στη διαχείριση αποβλήτων και στη βιομάζα.

Επικοινωνία

Περιγραφή πρότασης

Πληροφορίες