Αναζήτηση Εταίρων : Interreg IV C – Ένα Δίκτυο Πόλεων Αγοράς του εικοστού πρώτου

Καταληκτική ημερομηνία : όσον το δυνατό πιο σύντομα

Το Δίκτυο Πόλεων Αγοράς του εικοστού πρώτου αιώνα είναι μια έννοια που στην ευρύτερη μορφή της αγκαλίαζει την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών, ιδεωών και πολιτισμού.Το Barnsley είναι ένας Δήμος του νότιου Yorkshire, στην Αγγλία και αναζητά εταίρους που ενδιαφέρονται για τη διαμόρφωση ενός δικτύου για να ερευνήσει και να ανυπτύξει αυτή την έννοια μακροπρόθεσμα ως Ευρωπαϊκό δίκτυο.

www.yorkshireurope.be

Πληροφορίες