Ανακοίνωση ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προτίθεται να αναθέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων του κτιρίου που εδρεύει σε εξωτερικό συνεργάτη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στην έδρα της υπηρεσίας έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

Δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση.