28/01/2020, 12:01

Ανακοίνωση ανάθεσης υπηρεσιών

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόθεση ανάθεσης υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για το έτος 2020.

Στο συνημμένο αρχείο  θα βρείτε την πλήρη ανακοίνωση.

Close Menu