Ανακοίνωση ανοίγματος προσφορών

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ενημερώνει τους συμμετέχοντες στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ.  3828, 3829 και 3830 / 25.11.2019 οτι το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 ως εξής:

– Για την υπ. αριθ. 3828/25.11.19 πρόσκληση ώρα 12:00 μ.μ.

– Για την υπ. αριθ. 3829/25.11.19 πρόσκληση ώρα 12:30 μ.μ.

– Για την υπ. αριθ. 3830/25.11.19 πρόσκληση ώρα 13:00 μ.μ.