Ανακοίνωση ανοικτού διαγωνισμού για το έργο MEDCYCLETOUR

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδας και εφαρμογής για φορητές συσκευές στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «MEDCYCLETOUR» της ευρωπαϊκής ποδηλατικής διαδρομής «EuroVelo 8».

Δείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο την πλήρη διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 20/2/2019.