Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικό ορισμένου χρόνου

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ανακοινώνει την υπ. αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (2 άτομα) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Η πλήρης ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η προσθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15/4/2019.