Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στο ΠΤΑ-ΠΔΕ

Δημοσιεύθηκε σήμερα 23-10-2015 η υπ. αριθ. 1/2015 Ανακοίνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες και λήγει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015.

Κατεβάστε στο ακόλουθο σύνδεσμο την πλήρη ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2015