Ανακοίνωση πρόσληψης 5 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη ανακοίνωση ΣΟΧ2/2016 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΣΟΧ2/2016.