Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού του έργου ICE (Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ανακοινώνει την υπ. αριθ. 1260 προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών προβολής και διάχυσης του έργου ICE (Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013).

Κατεβάστε εδώ την πλήρη διακήρυξη.