Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού του έργου BIG (Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την υπ. αριθ. 1259 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών προβολής και διάχυσης του έργου BIG (Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013).

Κατεβάστε εδώ την πλήρη διακήρυξη.