Ανακοίνωση πρoκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου EPA

Ανακοινώθηκε σήμερα η υπ. αριθ. 1130/19-5-2015 προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου EPA για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών των πακέτων εργασίας 2,3 και 5.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η 22-6-2015.

Κατεβάστε στο ακόλουθο link το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.