Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών καθαρισμού

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του για διάστημα 12 μηνών.

Προσφορές γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020.

Δείτε εδώ την προκήρυξη και την πλήρη Διακήρυξη.

Κατεβάστε εδώ το ΤΕΥΔ του διαγωνισμού σε επεξεργάσιμη μορφή.