Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ΣΜΕ 1/2020 για το στρατηγικό έργο CREATIVE HUBS

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την υλοποίηση του στρατηγικού έργου «CREATIVE@HUBS» (Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων – Holistic networking of creative industries via hubs) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, συνολικής διάρκειας περίπου τριάντα (30) μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 15/4/2020.

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΜΕ_1_2020_FULL.

Κατεβάστε στο ακόλουθο σύνδεσμο την αίτηση υποψηφιότητας : ΣΜΕ.1.2020-ΑΙΤΗΣΗ (pdf) και ΣΜΕ.1.2020-ΑΙΤΗΣΗ (doc)