Ανακοίνωση της ΣΜΕ 1/2014 του έργου PPP4BB

Αναρτήθηκε σήμερα στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ η υπ. αριθ. 1/2014 προκήρυξη για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου PPP4Broadband.

Κατεβάστε εδώ την πλήρη ανακοίνωση.