Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των ανακοινώσεων ΣΜΕ 3,4,6,7,8

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι πίνακες κατάταξης των προσκλήσεων ΣΜΕ 3,4,6,7 και 8 του ΠΤΑ-ΠΔΕ για τα ευρωπαϊκά έργα BIG, BUILD, FOODING, GIFT και ICE.

Διευκρινίζεται οτι για την ανακοίνωση υπ. αριθ. ΣΜΕ 5/2014 (έργο EPA) δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Κατεβάστε στα ακόλουθα links τους πίνακες κατάταξης ανά έργο.