Ανασύνταξη πινάκων ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού της ΣΟΧ 2/2016

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 200/2017 Απόφασης του ΑΣΕΠ ανακοινώνεται η ανάρτηση των ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης και απορριπτέων των υποψηφίων της ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού (Λογιστικής) – κωδικός θέσεων 110 που προκηρύχθηκαν με την υπ. αριθμ. 2176/23-11-2016 ΣΟΧ 2/2016 Ανακοίνωσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Ανασυνταγμένος πίνακας κατάταξης κωδ. 110

 

Ανασυνταγμένος πίνακας απορριπτέων κωδ. 110.