Ανοικτός διαγωνισμός του έργου AGROINNOECO

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 196/26-1-2018 προκήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26/2/2018.

Δείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο την πλήρη διακήρυξη διακήρυξη.