Απασχόληση στο Εξωτερικό

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Brave New Work, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχει διαμορφωθεί δικτυακός τόπος στον οποίο αναρτούνται καθημερινά νέες θέσεις απασχόλησης στις συμμετέχουσες Περιφέρειες (Λειψία, Τζιρόνα και Αμπρούτσο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.brave-new-work.eu/) και να αναζητήσουν θέσεις απασχόλησης κάτω από την επιλογή “business profiles”.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΠΤΑ-ΠΔΕ στα τηλέφωνα 2610-465859 και 2610-465830.