Αποτελέσματα της ΣΜΕ 1/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN

Αναρτήθηκαν σήμερα 9/10/2013 στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΜΕ 1/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN.

Στο ακόλουθο link μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα.