Δελτίο τύπου έργου FILES

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα στα πλαίσια του έργου “FILES: Future – Oriented Implementation of Local Employment Strategies” στις 7-9 Μαΐου 2007 στην Σουηδία με τη συμμετοχή φορέων από Περιφέρειες του Βελγίου, της Ελλάδας, της συντονίστριας του έργου Γερμανίας και της διοργανώτριας της Ημερίδας Σουηδίας.

Σε αυτή την Ημερίδα ο κ. Στέφανος Μίχος εκπροσωπώντας το ΠΤΑ-ΠΔΕ παρουσίασε εν συντομία τα μέχρι τώρα κυριότερα αποτελέσματα των τριών πιλοτικών δράσεων:
1) Μηχανισμός Επιβράβευσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης,
2) Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Γυναίκες και Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες,
3) Φόρουμ Κοινωνικών Εταίρων, καθώς και το εργαλείο που έχει υλοποιηθεί για τη διαδικτυακή υποστήριξη του Φόρουμ Κοινωνικών Εταίρων.

Στη συνέχεια η κα Κατερίνα Μπάρλου από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ , η κα Μαρία Σαββατιανοπούλου από την Ε.Ε.Ο GROUP και ο κ. Δημήτρης Καραγιάννης από το BIC Δυτικής Ελλάδας ανέλυσαν περαιτέρω την πρόοδο των ανωτέρω πιλοτικών δράσεων και επισήμαναν τον τελικό στόχο που αναμένεται να επιτευχθεί σε αυτές. Οι Έλληνες εταίροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα της διοργανώτριας χώρας μέσω της πραγματοποίησης επισκέψεων σε σημαντικούς φορείς της περιοχής (Τοπικά Γραφεία Απασχόλησης, Επιχειρηματικούς Φορείς, Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων, Εταιρείες, Κέντρα Εκμάθησης, Τεχνολογικά Κολέγια, Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης, κ.α. ).

Ο κ. Κων/νος Βαλληνδράς μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου τόνισε την ιδιαίτερη έμφαση που δίνει το Σουηδικό μοντέλο οργάνωσης στην απασχόληση και τη δημιουργικότητα των νέων ατόμων και ιδιαίτερα των μεταναστών.