Δελτίο Τύπου έργου PROMPT

Τo Ευρωπαϊκό Έργο PRoMPt στα πλαίσια της 6ης Ασκησης Ετοιμότητας στην κατάσβεση πυρκαγιών στα Καλάβρυτα.

Κατά τη διάρκεια της 6ης Ασκησης Ετοιμότητας, η οποία διεξήχθη στις 23 και 24 Ιουνίου 2011 στα Καλάβρυτα, μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου ‘’PRoMPt’’ (INTERREG IVC), έγινε μια σύντομη ανάλυση και περιγραφή της έως τώρα πολύ επιτυχημένης πορείας του έργου και των επιμέρους στόχων του και αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Ειδικότερα, την πρώτη ημέρα της Συνάντησης, 23 Ιουνίου, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Συντονιστής Εταίρος) για τα αποτελέσματα του έργου έως τώρα και για τις δύο επόμενες σημαντικές δραστηριότητές του που θα σηματοδοτήσουν και την ολοκλήρωσή του μετά από 3 χρόνια: αφενός μεν, την πολύ ενδιαφέρουσα ευρωπαϊκή διαπεριφερειακή ΗΜΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ τον προσεχή Σεπτέμβριο, η οποία θα διοργανωθεί από κοινού με όλους τους εταίρους του έργου σε κεντρικές πλατείες των συμμετεχόντων, αφετέρου δε το τελικό συνέδριο του έργου τον προσεχή Οκτώβριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, μια κίνηση με έντονο συμβολισμό και διεθνές ενδιαφέρον. Επίσης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου το Εγχειρίδιο «Οδηγός Επιβίωσης σε Καταστροφικές Πυρκαγιές», καθώς και εφαρμογές λογισμικού από το ΙΤΥ μέσα από τη κινητή τηλεφωνία, οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες κατά την κατάσβεση των πυρκαγιών. Η πρώτη μέρα ολοκληρώθηκε με παρουσίαση της Συγκριτικής Αξιολόγησης Βέλτιστων Περιπτώσεων Αντιμετώπισης Πυρκαγιών από τη ΝΕΑ, άλλων παρουσιάσεων από τοπικούς φορείς που εμπλέκονται σε θέματα πυρκαγιών και με τις ξεχωριστές συναντήσεις των 2 Ομάδων Κρούσης του έργου.

Τέλος, στις 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ασκηση Ετοιμότητας κατάσβεσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το Πλάνο Προσομοίωσης Εκδήλωσης Πυρκαγιάς που παρουσιάσθηκε προηγουμένως από το ΙΝΒΙΣ, Διοργανωτή Εταίρο της Ασκησης Ετοιμότητας. Σε αυτή συμμετείχαν, εκτός από το Δήμο Καλαβρύτων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, το Δασαρχείο Καλαβρύτων, ο Φορέας Χελμού Βουραϊκού, το Α.Τ. Καλαβρύτων, το Νοσοκομείο Καλαβρύτων και η Δ.Ε.Η. Καλαβρύτων. Επίσης συμμετείχε και ομάδα εθελοντών Πυροσβεστών Ε.Σ.Ε.Π.Α. Στη συνέχεια ακολούθησε αξιολόγηση του τρόπου, των μεθόδων, του εξοπλισμού και της ταχύτητας απόκρισης στο συμβάν της πυρκαγιάς, καθώς και ανταλλαγή εμπειριών και συζήτηση με τα στελέχη πολιτικής προστασίας από τους συμμετέχοντες φορείς.