Δελτίο Τύπου

Με επιτυχία εξελίσσεται το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ενηλίκων «BRAVE NEW WORK» όπου συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και στοχεύει στην αποκόμιση θετικών επαγγελματικών εμπειριών με την εργασιακή απασχόληση ατόμων μέσης ηλικίας στο εξωτερικό.

Το εγχείρημα αυτό αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ε.Ε και θέλει να αποδείξει ότι η κινητικότητα εργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη δεν περιορίζεται μόνο σε άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και σε άτομα της μέσης ηλικίας, τα οποία μπορούν επάξια να ανταγωνιστούν τη προσφορά και τη ζήτηση σε Ευρωπαϊκή κλίμακα.

Το έργο αυτό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί απόρροια των δυο προηγούμενων ολοκληρωμένων έργων FILES και WISE για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στη Δυτική Ελλάδα.

Στο Εταιρικό Σχήμα εκτός από τη Δυτική Ελλάδα συμμετέχουν φορείς από την Γερμανία (Λειψία), την Ιταλία (Αμπρούτζο) και την Ισπανία (Τζιρόνα). Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη (από 1/1/2008 έως 31/12/2009).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ανταλλαγές ενηλίκων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Έλληνες συμμετέχοντες έχουν μεταβεί στην Ιταλία και Γερμανία και απασχολούνται σε τοπικές επιχειρήσεις ,ενώ εντός Ιουλίου αναμένονται στην Πάτρα και οι πρώτοι ξένοι συμμετέχοντες. Οι ανταλλαγές θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως και το Δεκέμβριο του 2009.

Θετικές είναι οι πρώτες εντυπώσεις από τους Έλληνες συμμετέχοντες οι οποίοι βρίσκουν το Πρόγραμμα ως μια καλή ευκαιρία ώστε να αποκτήσουν καινούριες εμπειρίες πάνω στο αντικείμενό τους, γνωρίζοντας παράλληλα τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας ξένης χώρας.

Τα σημαντικότερα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό εστιάζονται κυρίως στην Ευρωπαϊκή εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση που ενδέχεται να φέρει το προσωπικό που θα απασχολήσουν, ενώ δεν υφίστανται καμία οικονομική επιβάρυνση. Να σημειωθεί ότι η επιλογή του προσωπικού θα γίνει από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Επίσης προβλέπεται και η σχετική διαφήμιση των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, καθότι θα βιντεοσκοπηθούν όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και θα προβληθούν σε τοπικά και ευρωπαϊκά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Επίσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα παρέχει τεχνική και οικονομική υποστήριξη για όλους τους εργαζομένους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ενηλίκων καθώς και τα άτομα που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο εξωτερικό για ορισμένο χρονικό διάστημα μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης/ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2610-465830 και 2610-465859 και στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Α.