Δημοσιεύτηκε η 1η αναφορά του έργου e-PRODAT

Δημοσιεύτηκε η πρώτη αναφορά του έργου e-PRODAT που αφορά στην αξιολόγηση ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών ως προς την προστασία δεδομένων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το τελικό κείμενο της αναφοράς θα επικυρωθεί στη επόμενη συνάντηση του έργου το Σεπτέμβριο.

Διαβάστε την πλήρη αναφορά (στα αγγλικά).