Διάσκεψη : Προς μια ενεργειακή αποδοτική πόλη

Ημερομηνία : 4.10.2007 – 26.10.2007

Τόπος : GOTEBORG

Οργανωτής 

Event (Agenda/ Registration/ Info)
 

Η διάσκεψη θα εστιάσει στις στρατηγικές και τις λύσεις για τις Ευρωπαϊκές
πόλεις και θα παρακολουθηθεί από πολιτικούς ηγέτες και υψηλόβαθμα στελέχη,
επιστήμονες και αντιπροσώπους από τον επιχειρησιακό τομέα.