Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για αγορά οικοπέδου

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την Αγορά οικοπέδου ή οικοπέδων, τα οποία θα πρέπει να είναι όμορα και συνεχόμενα μεταξύ τους και να δύνανται να συνενωθούν, παρακείμενου/ων στο ακίνητο του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24/7/2024 και ώρα 15.00 μμ.

Στο ακόλουθο σύνδεσμο παρατίθεται η πλήρης διακήρυξη:

Διακήρυξη αγοράς ακινήτου