Διασυνοριακός διαγωνισμός ανοικτής καινοτομίας του έργου Creative@Hubs

Στο πλαίσιο του έργου Creative@Hubs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» διενεργείται διασυνοριακός διαγωνισμός ανοικτής καινοτομίας στις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Αγροδιατροφικός τομέας
  2. Χειροτεχνία / Εικαστικές – καλλιτεχνικές δημιουργίες / Παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορός, μουσική κ.λπ.)
  3. Πολιτιστικός τουρισμός / πολιτιστική κληρονομιά

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από:

  • Άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις ή φορείς που σκοπεύουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:

  • Να είναι κάτοικοι ή να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στις Περιφέρειες που καλύπτει το πρόγραμμα Interreg Ελλάδας – Ιταλίας, δηλ. των Περιφερειών: Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Απουλίας.
  • Να διαθέτουν επαγγελματική / ερασιτεχνική ενασχόληση ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον κλάδο της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας με έμφαση στους τομείς ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
  • Να έχουν αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον μία από τις εκδηλώσεις του έργου Creative@Hubs (σεμινάρια, εργαστήρια, infodays κ.τ.λ.) ή να έχουν εγγραφεί στο πόρταλ επιχειρήσεων του έργου: https://creativehubs-portal.cti.gr.

Οι συμμετοχές, λόγω της διασυνοριακότητας, θα υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Ανοικτής Καινοτομίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde-oip.gr/en) μέχρι και την Κυριακή 11/12/2022, ώρα 23:59.

Αναλυτικές πληροφορίες και τους όρους του διαγωνισμού θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.pde-oip.gr/en.

Την Πέμπτη 24/11/2022, στις 5.00 μ.μ. θα διοργανωθεί διαδικτυακή εκδήλωση για την αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τον διαγωνισμό. Συμμετοχή στην εκδήλωση, κατόπιν εγγραφής, στον σύνδεσμο: .