Διεθνές Εργαστήριο

Διεθνές Εργαστήριο για το πρόγραμμα RIOS – Ο αντίκτυπος από την Διαρροή του Πετρελαίου στην άγρια φύση

Ημερομηνία 17-17 Απριλίου 2008

Τόπος Zoomarine, in Albufeira, Πορτογαλία

Πληροφορίες

Ιστοσελίδα