Διεθνές Συμπόσιο για την υποκίνηση της καινοτομίας

Διεθνές Συμπόσιο για την υποκίνηση της καινοτομίας: Δημιουργία ενός δονούμενου και διεθνώς ανταγωνιστικού συστήματος καινοτομίας.

Τόπος διεξαγωγής: The Sage Gateshead, Newcastle-Upon-Tyne (UK)

Ημ/νια: 6 Φεβρουαρίου 2007

Πληροφορίες