Διεθνές Συνέδριο ESTROM 2008

Περιβαλλοντική Έρευνα και η Μόλυνση του νερού στη Ρουμανία και στην Περιφέρεια του Κάτω Δούναβη μέσα στο πλαίσιο Οδηγίας της ΕΕ για τους Υδάτινους Πόρους

Τόπος Βουκουρέστι, Ρουμανία

Ημερομηνία 3-5 Σεπτεμβρίου 2008

Πληροφορίες