Διεθνές Workshop

Το πρόγραμμα E-lnclusion@ EU με την υποστήριξη της Eυρωπαικής Επιτροπής, διοργανώνει διεθνές workshop, με θέμα ‘Προς μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για μια δίκαιη και προσβάσιμη κοινωνία της Πληροφορίας’ το οποίο θα λάβει χώρα τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες. Βασικός στόχος του προγράμματος Ε-lnclusion είναι η πρόσβαση στις on-line υπηρεσίες.

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ημ/νια:  21η Ιουνίου 2006

Ιστοσελίδα 
Πληροφορίες/Πρόγραμμα