ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠOΛΙΤΙΣΜΟΥ “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

Συνεδριακό Κέντρο Παν/μίου Πατρών,

Πάτρα, 10–15 Σεπτεμβρίου 2007